Psykologtjänst AB
Högabergsgatan 30 554 46 Jönköping
036 - 125850

email: psyk.tjanst@telia.com

 

Magnus Karlsson är Leg. Psykolog och Leg. Psykoterapeut med handledarutbildning. Under tjugofem år har han haft en anställning inom Jönköpings läns landsting som klinisk psykolog. De senaste femton åren har han inom Psykologtjänst AB bedrivit handledning, psykoterapi (inom en kognitiv-beteendeterapeutisk referensram) och psykologisk konsultation åt olika uppdragsgivare från såväl offentlig verksamhet som det privata näringslivet. Den handledning som erbjuds anpassas efter uppdragsgivarens önskemål och kan vara såväl process som ärendefokuserad.

Stina Karlsson är Leg. Barnmorska sedan 1977 och har treårig sexologisk utbildning. Hon är Steg-I utbildad KBT-terapeut och tar emot patienter med sexologisk problematik, ångeststörningar, oro, stress och depressioner. Stina arbetar även med förlossningsrädsla samt stöd och utbildning under graviditet och förlossning - Ett komplement till sedvanliga medicinska kontroller.

Tillsammans arbetar Magnus och Stina även med parsamtal utifrån en kognitiv-beteendeterapeutisk modell.

På förfrågan lämnar vi gärna referenser från tidigare uppdrag, liksom prisuppgifter avseende psykologisk konsultation, handledning/utbildning och psykoterapi.